בדיקת רכב ממחושבת


בדיקת מחשב הכוללת איתור וסריקת תקלות חשמל ואלקטרוניקה ע"י מערכת דיאגנוסטיקה חדישה. כמו כן, בדיקת קומפרסיה (אטימה) ממוחשבת על מנת לסקור את מצב המנוע, המתנע (סטרטר), ואיכות המצבר.
הבדיקה הממוחשבת כולל סקירה של 4 סוגי גזים ברכב– במערכת זו נוכל לזהות איכות שרפת דלק או שרפת שמן.