שעבודים ועיקולים – כל המידע

לפני שקונים רכב חשוב לבדוק אם הוא משועבד או מעוקל. כאן תוכלו לקבל את כל המידע כדי לבדוק את הרכב הפוטנציאלי שלכם.

משרד התחבורה

כיצד מטילים שעבוד על רכב?
שעבוד רכב מבוצע בדרך כלל כבטוחה להלוואה, ומונע את מכירת הרכב עד להסרת השעבוד. שעבוד לטובת בנק או חברת מימון מועבר ישירות למחשב משרד הרישוי. במקרה שהשעבוד מתבצע במשרד הרישוי, על בעל הרכב או מיופה כוחו להגיע למשרד הרישוי. אם הרכב רשום על שם חברה, אגודה וכד` נדרש ייפוי כוח חתום ע"י עורך דין.
יש להגיש את הבקשה לרישום השעבוד על גבי נייר רשמי של החברה המשעבדת, הכולל כתובת ומספר ח"פ. על הבקשה לכלול התחייבות של המשעבד לרשום את השעבוד אצל רשם המשכונות (או אצל רשם רשמי אחר הנוגע בדבר), וכן חותמת, חתימה ושם מלא של המשעבד והסכמה של בעל הרכב לרישום השעבוד.

כיצד מסירים שעבוד?
שעבוד לטובת בנק או חברת מימון מבוטל ישירות במחשב משרד הרישוי. לביטול שעבוד על שם גורם אחר, יש לגשת למשרד הרישוי עם בקשה לביטול השעבוד מהגורם המשעבד על גבי נייר רשמי. על הבקשה לכלול התחייבות להסיר את השעבוד גם אצל רשם המשכונות, חותמת, חתימה ושם מלא של המשעבד.

כיצד מטילים עיקול על רכב?
עיקול רכב מבוצע בדרך כלל עקב חוב לבית המשפט, עיריה, בית דין לעבודה, בית דין רבני, רשויות המס, ביטוח לאומי, הוצאה לפועל וכד`. בצו העיקול יש לציין שם מלא ומספר ת"ז או ח"פ של החייב.

כיצד מבררים אם רכב מעוקל או משועבד?
אם ברצונכם לברר אם מוטל עיקול על רכב מסוים, תוכלו לעשות זאת בדרכים הבאות:
לגשת למשרד הרישוי הקרוב לאזור המגורים עם רישיון נהיגה ותעודת זהות של בעל הרכב.
לשלוח למשרד הרישוי בפקס 5027640–03 את המסמכים הבאים: בקשה לבירור, צילום רישיון רכב, צילום תעודת זהות של בעל הרכב.
אם ברצונכם לברר אם רכב מסוים משועבד, תוכלו להיכנס למאגר המשכונות הממוחשב של משרד המשפטים ולקבל דו"ח משכון על רכב לפי מספר הרישוי של הרכב או מספר תעודת הזהות של בעליו.

כיצד מסירים עיקול?
לאחר תשלום החוב או ביטול העילה לעיקול, על הגורם המעקל להודיע על ביטולו למשרד הרישוי.

חשוב לדעת
רק הגורם שהטיל את העיקול או השעבוד רשאי לבטל אותם!
ניתן לברר מיהו הגורם המעקל במשרד הרישוי הקרוב לאזור המגורים (יש להגיע עם תעודת זהות).


Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>